Print

Mata Pelajaran

Written by Super User. Posted in Kurikulum


     Mata Pelajaran yang Ditawarkan untuk Setiap Tingkatan

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN

TINGKATAN 1,2 DAN 3

TINGKATAN 4

 Subjek Akademik

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Islam
 • Sejarah
 • Geografi
 • Matematik
 • Sains
 • Kemahiran Hidup 3-Pertanian
 • Bahasa Arab
 • Sivik dan Kewarganegaraan

 Subjek Al-Azhar

 • Bahasa Arab 1
 • Bahasa Arab 2
 • Tauhid Feqah
 • Tafsir Hadith
 • Tarikh Islam
 • Al-Quran

 Subjek Akademik

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Sains
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah
 • Sivik dan Kewarganegaraan

    Subjek Elektif Mengikut Aliran:

 i) Kelas Akaun:

 • Prinsip Akaun
 • Matematik Tambahan

 ii) Kelas Ekonomi:

 • Ekonomi Asas
 • Perdagangan

 iii) Kelas Seni Visual:

 • Pendidikan Seni Visual
 • Perdagangan

 Subjek SMA

 • Bahasa Arab 1
 • Bahasa Arab 2
 • Tafsir Hadith
 • Tauhid Feqah
 • Tarikh Islam
 • Al-Quran

TINGKATAN 5

TINGKATAN 6

 Subjek Akademik

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Sains
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Perdagangan
 • Prinsip Akaun
 • Ekonomi Asas
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah
 • Sivik dan Kewarganegaraan

 Subjek Agama

 •  STAM 1: Nahu dan Balaghah
 •  STAM 2: Akhlak dan Tauhid
 •  STAM 3: Fiqh

 Subjek Akademik

 • MUET

 Subjek Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Hifz Quran & Tajwid
 • Fiqh
 • Tauhid & Mantiq
 • Tafsir dan Ulum uhu
 • Hadis & Mustalah
 • Nahu & Sarf
 • Insya' & Mutalaah
 • Adab & Nusus
 • Arud & Qafiah
 • Balaghah

Opick-Cahaya Hati